Przedszkole Podwawelskie Smyki Kraków - Misja i wizja 

Misja i wizja

puzzle 1Misja przedszkola 

Misją naszego przedszkola jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca, w którym KAŻDE DZIECKO będzie mogło w pełni rozwijać się poznawczo, ruchowo, emocjonalnie i społecznie. Chcemy, by serdeczność, ciepło i akceptacja były nieodzownym elementem, z jakim kojarzy się nasze przedszkole. Jesteśmy bowiem świadomi, że tylko w takiej atmosferze dzieci będą czuły się spokojne i szczęśliwe, pozwolą nam stać się ich dyskretnymi przewodnikami w budowaniu pierwszych relacji społecznych, cierpliwym pokonywaniu trudności, kształtowaniu własnej osobowości i radosnym odkrywaniu świata. U podstaw naszej wspólnej pracy leży przekonanie, że każde dziecko jest niepowtarzalne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju. Każde ma inne potrzeby, inny temperament, inny zasób umiejętności i zdolności. Duże znaczenie ma więc dla nas indywidualne podejście nauczyciela do każdego przedszkolaka. Staramy się  dostosowywać wybierane przez nas metody i sposoby oddziaływania pedagogicznego do potrzeb i zasobów rozwojowych każdego wychowanka – tak, by każde dziecko pracowało na miarę swoich umiejętności, miało szansę osiągnąć sukces i wykorzystać maksimum swoich możliwości. Chcąc zapewnić dzieciom jak najlepszy start na następnym etapie edukacyjnym, dużą wagę przywiązujemy do tego, by wyposażyć je w solidne podstawy intelektualne i emocjonalne. Inspirując maluszki do aktywności twórczej i poznawczej, wspierając, lecz nie wyręczając, staramy się, by opuściły progi naszego przedszkola jako osoby pełne radości i optymizmu, ciekawe świata, świadome swojej wartości i przepełnione wiarą we własną moc budowania świata.

 

żarówka kolorowa3Wizja przedszkola 

Podwawelskie Smyki to przedszkole które: 

  • tworzy pozytywny klimat, wspaniałą atmosferę rozwoju i uczenia się każdego dziecka; z sukcesem prowadzi edukację włączającą;
  • dba o to, by każde dziecko wiedziało, że jest ważne;
  • sprawia, że uczenie się jest dla dzieci ważne- inspiruje, uczy jak się uczyć;
  • uczy samodzielności, odpowiedzialności i współdziałania; 
  • zaprasza rodziców do zaangażowania w budowanie wspólnej społeczności;
  • doskonali się, reaguje na potrzeby dzieci i ich rodziców;
  • zatrudnia specjalistów, podnosi kwalifikacje pracowników, dba o ich rozwój zawodowy.